Translate

Friday, 27 December 2013

Why choosing TransPack Logistics (Bulgaria)

Why TransPack Logistics?

                
TRANS PACK LTD LOGISTICS SOLUTIONS operates in Bulgaria providing with a range of flexible and cost effective services, that makes your operations more efficient. Our building located close to the Greek-Bulgarian border in Marikostinovo and holds new modern facilities with warehouse of 1500 sq/m and offices offered as base for our customers.

Transpack logistics offers high level of services, comfortable in communication due to contact of 3 languages – Greek, English, Bulgarian as our experienced and specialized staff using special software programs WMS for the best warehouse management.

Our executive staff facing the management of our customers commodities as they would like to manage it by themselves, with the same attention and care, placing them at the heart of their professionalism.
Below we are mention some of our services

Logistics Bulgaria

STORAGE
01 ) Providing company base as warehouse
02 ) Seasonal storage services
03 ) Receipt of commodities from customs areas or customers facilities
04 ) Unloading to our warehouse areas - quantitative and qualitative control
05 ) Classification by code or unit traceability
06 ) Stock management – Archive administration – lot numbers
07 ) Order system by fax, e-mail, phone contact
08 ) Back office and returns management.
09 ) Shipping under fifo-lifo-fefo
10) Computerized issue of documents.
11) Collective boxes, picking, preparing orders

SAFETY
Customer’s commodities protected by the insurance company ‘’Bulstrad Insurance’’ (VIG) BULSTRAD

Our building is under protection by the COT 3DS security.
Shipping Bulgaria

VALUE ADDED SERVICES
01 ) Shipping payments Managing
02 ) Direct monitoring deliveries
03 ) Labeling
04 ) Palletizing
05 ) Statistical data
06 ) Inventory Reports and shipping
07 ) Commodity Inventories

TRANSPORT – DISTRIBUTION
01 ) Full cargo services from/to Europe.
02 ) Full GROUPAGE loads in Greece and Bulgaria
03 ) Guaranteed deliveries for every city in Greece and Bulgaria through our partners
04 ) Deliveries to stores or distribution centers
05 ) Next day deliveries
06 ) Daily deliveries – urgent deliveries
07 ) Cross check of shipping.
Customs clearance
01) T1
02) T2
03 ) Export formalities
04 ) Import Formalities
With the appropriate skilled manpower while having a long experience in the field of transport and storage, we can ensure for you, the assurance and effectiveness of your activities, in the wider region of south-eastern Europe.

Logistics Europe

Friday, 20 December 2013

Защо нашата логистика ?

ЛОГИСТИКА И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ

ТРАНС ПАК е компания, която предлага логистични решения за вашия бизнес и оперира на територията на България. Предоставя набор от гъвкави и ценово-ефективни услуги , които ще направят вашият бизнес по-ефективен. Намира се в близост до границата (в района на с. Марикостиново, главен път Е79) , и разполага с нови модерни съоръжения за съхранение , както и 1 500 кв.м площ, където се намират и нашите офиси, предлагащи седалище на нашите клиенти.

Вие ще бъдете обслужени на най-високо ниво на гръцки, английски и български език от нашият опитен и специализиран персонал , както и от най-добрите модернизирани програми за управление на WMS склад .

Ние се грижим и упраляваме вашите стоки и товари по същия начин, както бихме управлявали нашите лични такива.

Ето и някои от услугите, които предлагаме:

СЪХРАНЕНИЕ
01) Охраняване и физическо съхранение
02 ) Сезонно складиране
03 ) Получаване на стоки от митническата служба или помещенията на клиентите Ви
04) Освобождаване от отговорност за складови площи – количествен и качествен контрол
05 ) Сортиране по код или звено за проследяване
06) Добавяне на складово съхранение – партида и партидни номера
07) Поръчка по факс , електронна поща, телефон
08) Back office администриране
09 ) Представителства съгласно FIFO – LIFO – FEFO
10 ) Дигитализиране на документите
11 ) Колектиране , събиране и опаковане на поръчки
            


БЕЗОПАСНОСТ
Всичките стоки на клиентите ни са затраховани от Bulstrad Insurance ( VIG )BULSTRAD


Сградата на складовите помещения на „Транс Пак” ООД се охранява от COT 3DS security.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
01) Доставка с наложен платеж
02 ) Директен мониторинг
03 ) Етикетиране
04) Палетизиране
05) Статистическа информация
06 ) Отчети , мисии
07 ) Материални запаси

ТРАНСФЕР – ДИСТРИБУЦИЯ
01) Цели товари от и за Европа
02) Пълен групаж на товари за Гърция и България
03) Гарантирана доставка във всеки град и населено място в Гърция и България
04) Доставките в магазини и центрове за дистрибуция
05) Доставка на следващия ден
06) Спешни доставки / на същия ден/
07) Доказателство за доставка

Логистика Митница

ОФОРМЯНЕ
01 ) T1
02) T2
03 ) Процедури при износ
04) Процедури  по внос
01 ) T1
02 ) T2
03 ) Формалности при износ
04 ) Формалности при внос

С подходящо квалифицираната ни работна ръка, която е с дългогодишен опит в областта на транспорта и складовото съхранение, ние гарантираме сигурност и ефективност на бизнеса Ви в целия регион на Югоизточна Европа.
Wednesday, 18 December 2013

“Транс Пак” Логистика

“Транс Пак” ООД е логистична фирма основана през 2013 г. в с. Марикостиново – България, в близост до границата с Гърция ( в района на Кулата). Специализирана е в областта на логистиката и е една от малкото такива компании, които предлагат пълна гама от услуги като : посредничество при международно и национално транспортиране, транзитни услуги, услуги за съхранение и дистрибуция на стоки, данъчно представителство, доставки и т.н.

„Транс Пак” ООД разполага със складова база от 1500 кв.м.

Логистичната ни организация може да се похвали с изключително опитен и професионално обучен персонал.

„Транс Пак” ООД е оборудвана с висока технологичната инфраструктура и разполага с динамична организация, която предоставя висококачествени услуги в отговор на предизвикателствата на съвременната бизнес среда.

Trans Pack разполага с логистика, която има възможност да управлява над 4000 кода, както и транспортирането им по дистрибуторската мрежа на повече от 500 клиента. Въз основа на опита предлага на клиентите си възможности за съхранение и разпространение на най- високо ниво, както и специални “лични “ ( поръчкови ) решения.

Философията и постоянния стремеж на компания „Транс Пак” ООД е да предоставим на нашите клиенти трите основни елемента :1 . Качество на услугите

2. Конкурентна цена

3. Надеждност В годините ние изградихме и подготвихме идеална среда и инфраструктура, подкрепени от високи технологии, които се управляват от опитни и отговорни кадри . ТРАНС ПАК е логистика, която е готова да разгледа вашите нужди и да осигури надеждни решения съобразени с вашите собствени изисквания. Фирмата ни е в готовност да минимизира разходите Ви с всички възможни „иструменти”, с които разполага.

Основни акционери на дружеството са Георги Калайдзоглу и Анастасия Kaрипиду .
Goon поиск, бесплатная почта, каталог, добавить сайт, работа, онлайн игры, поиск людей